Retour beleid

Bent u niet tevreden over de geleverde producten en wilt u de koop ongedaan maken?

Vul dit onderstaande formulier in en stuur de terug met de verpakking van de bestelde producten.

Dit kan alleen als de huidige bestelling binnen 30 dagen retour wordt gemeld.

 

U kunt het retour zenden naar het onderstaande adres.

 

Contact persoon: Jolanda Grauwelman-Baaij.

E-mail: mail@rightlifetiel.nl 

 

Meldformulier voor herroeping

( dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen )

 

. Aan Handelsonderneming J. Grauwelman-Baaij 

 Gallencamp 1 

 4003 GT Tiel 

 E-mail : mail@rightlifetiel.nl 

 +31(0)6 13115535

 

 

- Ik/Wij (...) deel/delen ( ...) u hierbij mede dat ik/wij ( ...) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst ( ... )  Herroep/herroepen ( ... ) 

 

 

- Besteld op ( DD-MM-YYYY ) 

 

 

-Bestelnummer:

 

 

-Ontvangen op ( DD-MM-YY ) 

 

 

- Naam/namen Consument(en)

 

 

IBAN Rekeningnummer:

 

 

Handtekening van consument(en) ( alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend ) 

 

 

-Datum (DD-MM-YYYY)

 

 

(...) Doorhalen wat niet van toepassing is.